Gentofte Skoles historie.

 

Gentofte er en gammel by, og stedets skole er så gammel, som en dansk folkeskole kan være - med rod i en svunden tids bondesamfund.

På Frederik IV's tid gjorde man et prisværdigt fremstød for opførelse af skoler og for en planmæssig undervisning af især landdistrikternes børn.
Resultatet blev de 240 "kongelige rytterskoler", spredt over landet med 20 i hvert af de rytterdistrikter, som fandtes i riget.

 


Gentofte Skole blev bygget som en af de første.

På Gentofte Torv opførte murermester Laurs Eriksen fra Nivå i året 1721 et Solidt og kønt skolehus, og den første lærer, Niels Olsen, kunne tage fat på at lære Gentofte-bøndernes børn religion og læsning den 11. oktober. Senere kom så nyttige fag til, som regning, "smukskrivning" og "syngeøvelser".

 

Der var kun en skolestue, og den var ikke særlig stor, ca. 4 x 6 meter. Mere plads kunne der ikke blive til eleverne, hår huset også skulle rumme lærerens lejlighed samt hans køer og får! Trods de beskedne rammer betød disse rytterskoler et afgørende fremskridt for almenundervisningen.

 

Gennem ikke mindre end 184 år genlød skolen for enden af bygaden af børnenes summende stemmer og af deres leg i skolegården bag bygningen, hvor Søgårdsvej og Baunegårdsvej løber sammen. Flere gange blev skolen udvidet, men omkring år 1900 stod det klart, at dens tid var omme. Den var for primitiv, og den lå i vejen for Gentoftegades videreførelse mod syd til Kongevejen - den nuværende Lyngbyvej.

 

Øst for byen opførte man så den store skolebygning, som blev taget i brug i 1905. Det var ved den lejlighed, at skolen fik sit valgsprog "Fremad - Opad".

I de følgende årtier steg elevtallet kraftigt samtidig med, at folkeskolen som skoleform var i stærk udvikling.

 

Staten købte bygningen til brug for Aurehøj Gymnasium og kommunen opførte på Baunegårdens grund en ny Gentofte Skole - den tredje i rækken - og rødderne kom med. På hovedtrappen blev stentavlen fra Rytterskolen indmuret og i aulaen valgsproget fra skolen på Skolevej.

Den nuværende skole blev indviet den 6. januar 1944.

 

Skolevej 1941
kilde Din-Bog.dk

Baunegårdsvej 1965
kilde Din-Bog.dk